Bokcirkel på ämnet Git

Dela på
Bokcirkel på ämnet Git

Under november och början på december genomförde vi en bokcirkel på ämnet Git. Boken som lästes var Pro Git (skriven av Scott Chacon och Ben Straub,http://git-scm.com/book/en/v2).Bland deltagarna fanns det både dem med tidigare erfarenhet av Git, men också de som främst använt andra versionshanteringssystem. Vi träffades en gång i veckan och diskuterade det vi hade läst under den gågna veckan. Diskussionerna utgick från boken, men gick oftast snabbt in på hur vi använder Git på våra uppdrag samt vilka utmaningar som vi stöter på dagligen.Förutom att prata om olika kommandon och smarta funktioner i Git så diskuterades även frågor med inte helt självklara svar. Vilken branch-strategi ska man använda sig av? När ska man använda merge och när ska man använda rebase? Ska man använda sig submodules? För vilka funktioner bör man använda hooks? Det var mycket givande och öppna diskussioner!Eftersom Git är ett system för versionshantering av kod så gled våra diskussioner ofta in på ämnen som continuous integration och olika byggservar. Deltagarna delade med sig av de olika miljöerna som de har haft erfarenhet av och vad som har fungerat bra samt mindre bra.Bokcirklen avslutades med en presentation av Andrey Devyatkin som jobbar med Git på Ericsson och även var en del av teamet som införde Git på nämt företag. Tillsammans med Andrey diskuterade vi även det som vi fortfarande ville reda ut efter våra tidigare möten och det mynnade ut i en väldigt givande session.För den som vill lära sig grunderna i Git så kan vi rekommendera att läsa Git Pro. För oss var det dock diskussionen och kunskapsutbytet mellan varandra som var det mest givande.Tack alla ni som var med och gjorde bokcirkeln till den kunskapshubb vi hoppades på!/Nils & Maj, konsulter inom .Net och Webb06 Maj
User Story Mapping

User Story Mapping

Uttrycket User Story Mapping myntades av Jeff Patton i boken med samma titel. En så kallad User Story Map är i grunde...

24 Apr
Mitt traineeprogram

Mitt traineeprogram

När jag först steg in på kontoret min första dag i början på september förra året visste jag inte riktigt vad jag sku...

02 Apr
Övergången från React till React Native

Övergången från React till React Native

För ett par veckor sedan bestämde jag mig för att lära mig React Native. Jag ville testa att bygga en mini-app som hä...