Bokcirkel på ämnet Git

Dela på
Bokcirkel på ämnet Git

Under november och början på december genomförde vi en bokcirkel på ämnet Git. Boken som lästes var Pro Git (skriven av Scott Chacon och Ben Straub,http://git-scm.com/book/en/v2).Bland deltagarna fanns det både dem med tidigare erfarenhet av Git, men också de som främst använt andra versionshanteringssystem. Vi träffades en gång i veckan och diskuterade det vi hade läst under den gågna veckan. Diskussionerna utgick från boken, men gick oftast snabbt in på hur vi använder Git på våra uppdrag samt vilka utmaningar som vi stöter på dagligen.Förutom att prata om olika kommandon och smarta funktioner i Git så diskuterades även frågor med inte helt självklara svar. Vilken branch-strategi ska man använda sig av? När ska man använda merge och när ska man använda rebase? Ska man använda sig submodules? För vilka funktioner bör man använda hooks? Det var mycket givande och öppna diskussioner!Eftersom Git är ett system för versionshantering av kod så gled våra diskussioner ofta in på ämnen som continuous integration och olika byggservar. Deltagarna delade med sig av de olika miljöerna som de har haft erfarenhet av och vad som har fungerat bra samt mindre bra.Bokcirklen avslutades med en presentation av Andrey Devyatkin som jobbar med Git på Ericsson och även var en del av teamet som införde Git på nämt företag. Tillsammans med Andrey diskuterade vi även det som vi fortfarande ville reda ut efter våra tidigare möten och det mynnade ut i en väldigt givande session.För den som vill lära sig grunderna i Git så kan vi rekommendera att läsa Git Pro. För oss var det dock diskussionen och kunskapsutbytet mellan varandra som var det mest givande.Tack alla ni som var med och gjorde bokcirkeln till den kunskapshubb vi hoppades på!/Nils & Maj, konsulter inom .Net och Webb24 Jan
dotCSS conf and dotJS conf in Paris, Dec 4-6, 2019

dotCSS conf and dotJS conf in Paris, Dec 4-6, 2019

I have worked as a frontend developer since 2014 but I have not attended any programming conference before. Since I ...

17 Jan
Att lära sig Kotlin

Att lära sig Kotlin

Jag har spenderat lite tid med att sätta mig in i Kotlin. Kotlin är ett språk som är kompatibelt tillsammans med Java...

17 Dec
What do you have in mind when you think AI 2020?

What do you have in mind when you think AI 2020?

“Just as electricity transformed almost everything 100 years ago, today I actually have a hard time thinking of an in...