Dynabyte på SWEAN, Swedish Enterprise Architecture Network

Dela på
Dynabyte på SWEAN, Swedish Enterprise Architecture Network

Johan Tuvstedt bidrog nyligen i SWEAN konferensen genom att hålla ett föredrag rörande tillämpningen av Enterprisearkitektur i en organisation.Nyttan med en väl genomtänkt enterprisearkitektur i organisationen blir inte större än hur väl och brett den tillämpas. För att uppnå god tillämpning krävs inte bara att arkitekturen är förståelig utan även syften och långsiktiga mål.Dessutom utgörs de flesta organisationer av människor i olika grupperingar, för att få både acceptans och tillämpning att fungera av föreskriven arkitektur bör varje gruppering dessutom få direkt nytta.Presentationen och resultaten av gruppövningarna från de olika tänkta organisationsgrupperingarna, arkitekter, projektgrupperingar, integrationscenter och förvaltningsorganisation kan nyfikna hitta på:http://iloapp.swean.com/blog/www?ShowFile&doc=1391522387.pdf06 Maj
User Story Mapping

User Story Mapping

Uttrycket User Story Mapping myntades av Jeff Patton i boken med samma titel. En så kallad User Story Map är i grunde...

24 Apr
Mitt traineeprogram

Mitt traineeprogram

När jag först steg in på kontoret min första dag i början på september förra året visste jag inte riktigt vad jag sku...

02 Apr
Övergången från React till React Native

Övergången från React till React Native

För ett par veckor sedan bestämde jag mig för att lära mig React Native. Jag ville testa att bygga en mini-app som hä...