Konsultutbildningen hösten 2013

Dela på
Konsultutbildningen hösten 2013

Jag började i konsultutbildningen i september i år tillsammans med fyra andra. Vi kommer alla från olika kompetensområden; själv har jag läst ett Master-program i informationssystem och de andra hade med sig erfarenheter från bland annat media, teknik och sälj. Det är kul med en sådan blandning då olika tänkesätt skapar en bra miljö för kreativitet.Vi har en kursledare till Konsultutbildningen som även fungerar som en coach och mentor för oss. Vi ingår även i ett Scrum-team där vi till en början hade en senior konsult som agerade Scrum master, men sedan fick vi själva turas om att ha den rollen. Utöver det är vi även indelade i olika team med övriga Dynabytare och tillhörande teamledare.Vi får även hjälp av seniora konsulter när det behövs. Förutom det utnyttjar vi även sociala kanaler där konsulter som är ute på uppdrag kan nås. Vi använder oss av en intern wiki-sida där all information som behövs för att sätta igång med projektet står (allt ifrån installationsguider till övningsuppgifter). Jag har fått möjlighet att vara med och utveckla olika delar i projektet både för webb- och mobilversionen av Firstonsite. Att få prova på alla dessa olika områden har gjort att jag lärt mig väldigt mycket.Vi har regelbundna avstämningsmöten med våra olika ledare där vi diskuterar hur det går för oss. Det är ett bra sätt att ge och få feedback och har underlättat mycket för oss i programmet.FirstonsiteProjektet vi arbetar med i konsultutbildningen heter Firstonsite som är ennyhetshandelsplats där man som privatperson kan ladda upp bilder och filmer av nyhetsvärde och sedan sälja dessa till nyhetsredaktörer. Firstonsite finns nu både på webben och som mobilapplikation till iPhone och Android.Konsultutbildningens olika delarVid sidan av projektet har vi också haft flera föreläsningar och övningar i olika tekniker och metoder som varit nyttiga i projektet. Man kan säga att konsultutbildningen består av tre delar.MetodikdelenVi hade en övning i Scrum-metodik när vi började i konsultutbildningen. Efter några månader fick vi turas om att vara Scrum master själva. Det jag tar med mig från Scrum-metodiken är att planera och estimera uppgifter bättre och även retrospektivmomentet efter varje sprint där vi diskuterade alla våra reflektioner.Vi parprogrammerar och utför code reviews. Vi refaktoriserar koden kontinuerligt så att den blir snyggare, mer strukturerad och förståelig. Vi blir hela tiden bättre på vad vi gör, vilket avspeglas i vårt arbete.Tekniska delenVi har haft genomgångar i bl.a. .Net, Version Control i Team Foundation Server, SQL databaser, Bootstrap och Selenium. Just nu håller vi på att lära oss MVC och kommer att certifiera oss i det. Att läsa till en certifiering parallellt med att utveckla i projektet underlättar mycket.Vi har även flertalet kvällsseminarier och Lunch and Learns med både interna och externa talare, studiecirklar och andra kanaler där vi har möjlighet att utöka kunskapen inom andra områden.Sociala delenPå Dynabyte anordnas Afterworks och sportaktiviteter utanför arbetstid. Nu senast var vi på konferensresa i Italien och varannan fredag anordnas frukost på kontoret. Det finns många tillfällen att träffa andra Dynabytare som är ute på uppdrag. Vi har även olika teamevent där vi i teamet träffas och har regelbundna träffar med vår teamledare där vi följer upp hur det går.Säljteamet höll en workshop kring hur vi skriver och förbättrar våra konsultprofiler och berättade även om hur processen ser ut när vi kommer ut på uppdrag. Vi fick även möjlighet att gå på en testintervju där vi fick feedback och tips så att vi kan bli ännu bättre på att gå på intervjuer.SammanfattningNär nästa omgång börjar är det viktigt att tänka på hur vi för vår kunskap vidare. För mig handlar det inte enbart om att utföra en uppgift utan även att lära mig på ett effektivt sätt. Processen för att lära sig nya saker är viktig. Som konsult måste man inte bara vara bra på sitt kompetensområde utan man måste snabbt kunna anta nya utmaningar och våga lära sig något som man inte kunde förut. Detta är något jag lärt mig under konsultutbildningen.Dynabytes konsultutbildning har varit en mycket rolig tid. Det har varit allt ifrån olika föreläsningar, gruppövningar och seminarier till att jobba med ett aktuellt kundprojekt, vilket är väldigt spännande lärorikt. Vi har utvecklats väldigt mycket tekniskt, socialt och som framtida konsulter./Nirjal, Konsultutbildningen06 Maj
User Story Mapping

User Story Mapping

Uttrycket User Story Mapping myntades av Jeff Patton i boken med samma titel. En så kallad User Story Map är i grunde...

24 Apr
Mitt traineeprogram

Mitt traineeprogram

När jag först steg in på kontoret min första dag i början på september förra året visste jag inte riktigt vad jag sku...

02 Apr
Övergången från React till React Native

Övergången från React till React Native

För ett par veckor sedan bestämde jag mig för att lära mig React Native. Jag ville testa att bygga en mini-app som hä...