Kompetensutveckling på Dynabyte

Dela på
Kompetensutveckling på Dynabyte

Vi lär av varandras erfarenheter. Gruppen består av allt från juniora konsulter som är på sina första projekt till gamla konsulträvar som sett det mesta.Boken vi läser handlar om automatisering av produktionssättning och tester. Till denna gång hade deltagarna som uppgift att skapa “topics” från kapitlen vi läst.En “topic” kan vara en metod eller process som man har bra erfarenheter av, t.ex. “Don’t commit on a broken build”. Eller så kan “topicen” vara något som man tycker är intressant och vill höra vad de andra i gruppen har för erfarntheter av.Här är exempel på “topics” och diskussioner:“If it hurts, do it more often”Det är viktigt att bli av med rädsla och stora ceremonier kring produktionssättningar. Det upplevdes som mindre stressande att arbeta i projekt där man gör produktionssättningar ofta.“Quick feedback”Genom att produktionssätta kod ofta kan man få feedback snabbt. I projekt där detta gjorts har man kunnat använda sig av feedback från användare till att ta företagsmässiga beslut.Men detta kan vara problematiskt ifall man vill lansera funktionalitet i lägre takt än produktionssättningarna. Det diskuterades att lösningen i vissa fall kan vara att skilja på produktionssättning och lansering. Funktionalitet som ännu inte skall vara tillgängliga för användarna kan genom konfiguration gömmas. Då kan man få ut buggrättningar utan att den nya funktionaliteten finns tillgänglig för användarna.“Bells and whistles”Det diskuterades om olika lösningar för att visualisera statusen på “builden”. Det fanns bra erfarenheter av att ha detta synligt på t.ex. en TV. Då kan alla se statusen, och det blir pinsamt att vara den som förstör “builden”. Då tänker man sig för extra mycket och kontrollerar att allting är korrekt i incheckningen.Det är intressant och lärorikt att höra om erfarenheter från olika projekt och hur man tacklat utmaningar!Weikko Aejmelaeus DevOps-intresserad Systemutvecklare på Dynabyte06 Maj
User Story Mapping

User Story Mapping

Uttrycket User Story Mapping myntades av Jeff Patton i boken med samma titel. En så kallad User Story Map är i grunde...

24 Apr
Mitt traineeprogram

Mitt traineeprogram

När jag först steg in på kontoret min första dag i början på september förra året visste jag inte riktigt vad jag sku...

02 Apr
Övergången från React till React Native

Övergången från React till React Native

För ett par veckor sedan bestämde jag mig för att lära mig React Native. Jag ville testa att bygga en mini-app som hä...