Web Content Management System

Dela på
Web Content Management System

Den 23 september var vi cirka sju personer som diskuterade vad ett Web Content Management System (WCMS) egentligen är för något. Ingen vill erkänna sig som expert av WCMS, så diskussionen hölls sig på ett teoretiskt plan. Vi började med att konstatera att WCMS är ett publiceringssystem för webbsidor. Ett företag som inte vill bygga upp ett publiceringsverktyg från grunden kan använda sig av ett WCMS för att snabbt komma igång. Tanken med WCMS är att det skall vara enkelt att skapa och underhålla en webbsida.



En fråga som diskuterades var utifall Microsofts Sharepoint är en WCMS. Det kan användas som ett, men det är så mycket mer än bara ett renodlat WCMS.



Nackdelen med WCMS är att det finns en risk för att låsa in sig i systemet. Vill man skapa någon funktionallitet som inte finns färdigbyggd måste utvecklaren tänja lite på WCMS ramar och det är inte alltid det systemet är designat för.



Ruby on Rails är inte ett WCMS, men det är fortfarande optimerat för att skapa hemsidor och det finns många hjälpmedel i Rails som gör att det är enkelt att bygga och underhålla webbsidor.



Tidningar är ett bra exempel för när WCMS skall användas. I tidningsredaktionerna finns det författare, journalister och de som skall godkänna texterna alla de rollerna behöver ett fungerande arbetsflöde. Då är WCMS ett bra alternativ. Polopoly är ett WCMS och används kanske av Expressen och DN.



Vi frågade oss om vad som skiljer ett system byggt från grunden och WCMS. En viktig skillnad är att databasen och modelobjekten i ett eget producerat system representerar på något sätt verkligheten. Men ett WCMS har inte samma representation. Vilket kan göra migration av data och annat underhåll av WCMS problematiskt.

Publicerad av: Dynabyte
Dela på
24 Jan
dotCSS conf and dotJS conf in Paris, Dec 4-6, 2019

dotCSS conf and dotJS conf in Paris, Dec 4-6, 2019

I have worked as a frontend developer since 2014 but I have not attended any programming conference before. Since I ...

17 Jan
Att lära sig Kotlin

Att lära sig Kotlin

Jag har spenderat lite tid med att sätta mig in i Kotlin. Kotlin är ett språk som är kompatibelt tillsammans med Java...

17 Dec
What do you have in mind when you think AI 2020?

What do you have in mind when you think AI 2020?

“Just as electricity transformed almost everything 100 years ago, today I actually have a hard time thinking of an in...